เดินป่า เดินดอย ในประเทศ

หัวข้อ

(1/72) > >>

[1] 6-23 ตุลาคม 2018 EBC trek via Gokyo - Cho la , Nepal

[2] 10 – 26 August 2018 K2 Base camp trek ,Pakistan

[3] 16 - 20 มิ.ย. 2561 Rinjani summit 3726 m ,Lombok , Indonesia.

[4] 21 - 22 July 2018 / Karnchanaburi Endurance Run 70/130 # 1 ( KER 130#1 )

[5] 6 –23 October 2018 Lobuche East peak 6119 m via Gokyo .

[6] เทคนิคการเดิน ขึ้นเขา - ลงเขา

[7] เพิ่มกติกา การยกเลิกทริป

[8] 6 - 23 ตุลาคม 2018 EBC trek via Gokyo , Nepal

[9] 6 - 16 เม.ย. 2018 ABC trek ,Nepal

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version