เดินป่า เดินดอย ในประเทศ

หัวข้อ

(1/71) > >>

[1] 31 Mar - 17 Apr 2018 Lobuch East peak 6119 m ,Nepal

[2] 6 - 16 เม.ย. 2018 ABC trek ,Nepal

[3] 6 - 17 เม.ย. 2018 Tilicho lake & Thorong la trek , Nepal

[4] 31 มี.ค.- 16 เม.ย. 2018 EBC - EBC 2 Pass trek ,Nepal

[5] 15 April - 29 May 2016 Everest summit 8848 m (Tibet side ), Nepal - China

[6] ส่วนลด สำหรับสมาชิกทริปเดินป่า กับ เทรคเกอร์ฮัท

[7] เทคนิคการเดิน ขึ้นเขา - ลงเขา

[8] เพิ่มกติกา การยกเลิกทริป

[9] 25 Nov – 17 Dec 2017 Aconcagua summit 6962 m, Argentina

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version