เดินป่า เดินดอย ในประเทศ

หัวข้อ

(1/72) > >>

[1] 16 - 20 มิ.ย. 2561 Rinjani summit 3726 m ,Lombok , Indonesia.

[2] 10 – 26 สิงหาคม 2018 K2 Base camp trek ,Pakistan

[3] 6 - 16 เม.ย. 2018 ABC trek ,Nepal

[4] 6 –23 October 2018 Lobuche East peak 6119 m via Gokyo .

[5] 31 Mar - 17 Apr 2018 Lobuch East peak 6119 m ,Nepal

[6] 31 มี.ค.- 16 เม.ย. 2018 EBC - EBC 2 Pass trek ,Nepal

[7] เทคนิคการเดิน ขึ้นเขา - ลงเขา

[8] เพิ่มกติกา การยกเลิกทริป

[9] 25 Nov – 17 Dec 2017 Aconcagua summit 6962 m, Argentina

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version