เดินป่า เดินดอย ในประเทศ

หัวข้อ

(1/74) > >>

[1] 1 - 17 พฤษภาคม 2563 Everest BC- Ama Dablam BC Trek , Nepal

[2] 4 – 12 เมษายน 2020 Mardi Himal base camp 4550 m trek , Nepal

[3] 12 - 23 ตุลาคม 2562 Mardi Himal + ABC trek , Nepal

[4] 1 ก.ย. - 6 ต.ค. 2019 Manaslu Expedition

[5] 14- 16 ก.ค. 62 เขาเจ็ดยอด พัทลุง- ตรัง

[6] 15 April - 29 May 2016 Everest summit 8848 m , Nepal

[7] 12 เมษา - 4 พ.ค. 2019 Island peak 6189 m & Lobuche East peak 6119 m , Nepal

[8] 29 /30 Mar - 8 Apr / 12 - 22 Apr 2019 Mardi Himal + ABC trek ,Nepal

[9] 5 - 23 July 2019 Snow Lake trek , Pakistan

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version