เดินป่า เดินดอย ในประเทศ

หัวข้อ

(1/72) > >>

[1] 6-23 ตุลาคม 2018 EBC trek via Gokyo - Cho la , Nepal

[2] 27 ตุลา - 4 พย. 2018 Mardi Himal BC 4500 m ,Annapurna range , Nepal

[3] 10 – 26 August 2018 K2 Base camp trek ,Pakistan

[4] 3 – 11 Nov 2018 Pikey peak 4065 m, Nepal

[5] 6 –23 October 2018 Lobuche East peak 6119 m via Gokyo .

[6] เทคนิคการเดิน ขึ้นเขา - ลงเขา

[7] เพิ่มกติกา การยกเลิกทริป

[8] 18 - 27 Jan 2019 Chadar Frozen river trek,Leh India

[9] 6 - 23 ตุลาคม 2018 EBC trek via Gokyo , Nepal

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version