เที่ยว ปากีสถาน 12 วัน เที่ยวเมืองใหญ่ 10 เมืองใหญ่ ท่านละ 35,000 บาท ไม่รวมตั๋ว  (อ่าน 20713 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

12 วัน เที่ยว 10 เมืองใหญ่ ประเทศปากีสถาน
ปากีสถานเส้นทางสายคาราโครั่มไฮเวย์(KKH) มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นเส้นทางสายไหมโบราณชายแดนปากีสถาน–จีนที่อยู่สูงที่สุดในโลกผ่านเทือกเขา หิมาลัย และเทือกเขาคาราโครั่มที่สวยงาม  ชมศิลปวัฒนธรรมของชาวปากีสถาน และศิลปกรรมทางศาสนา โบราญคดีที่สำคัญ Islamabad-Bisham-Chilas-Gilgit-Hunza-Passu-Sost-Gupis-Rawalpindi-Lahore
อิสลามาบัค   เบชาม  ชีลาส   กิลกิต    ฮุนซ่า บัลติสฟอร์ท  ทะเลสาบฮุนซ่า  ธารน้ำแข็งสีขาว  พัสสุ  ซูสท์  คุณจิราบ  กิลกิต หมู่บ้านกูลฟีสเมืองเก่า  ทะเลสาบพร้านด้าร์ ธารน้ำแข็งพัสสุ  ตักศิลา  พิพิธภัณฑ์ละฮอร์  พิธีปิดชายแดนอินเดีย  ชม มัสยิด ไฟซาล
กรุ๊ปส่วนตัว 10 ท่านเดินทาง ท่านละ 35,000 บาท ไม่รวมตั๋วบิน ราคาทัวร์เท่ากันทุกเดือน ไม่บวกเพิ่ม

วันที่   1    กทม - โรงแรมราวัลปิดี                    Bkk-Rawalpindi

16.00    เจอกันจุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิแถวประตูที่ 2-3 เพื่อเช็คอินเดินทางเที่ยวบินที่ TG 349 ออกเดินทางเวลา 19.00 น ถึงเมืองอิสลามาบัค เวลาประมาณ 22.10 น เวลาจะช้ากว่าประเทศไทย  2 ชั่วโมงเข้าที่พักโรงแรม ราวัลปิดี พักผ่อนตามอัธยาศัย  แนะนำ โหลดของที่ไม่จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ทั้งหมด

วันที่    2   ราวัลปิดี – เบชาม                            Rawalpindi-Bisham

เช้า    หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่เมือง เบชาม นั้งรถประมาณ 5-6 ชั่วโมง มุ่งหน้าสู่ ถนน คาราโครั่ม   ไฮเวย์  KKH  ถนนเส้นทางหลวงที่สูงที่สุดในโลก
เที่ยง  แวะรับประทานอาหารเที่ยงที่  ชีลาส  หลังรับประทานอาหารเสร็จเดินทางสู่เมืองเบชาม 
เย็น    ถึงเมืองเบชาม  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  พร้อมรับประทานอาหารเย็น   พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่    3  เมืองเบชาม  -  กิลกิต                     Bisham-Gilgit

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  ออกเดินทางสู่เมืองกิลกิต ใช้เวลาเดินทางประมาณ  8-9 ชั่วโมง แวะ เที่ยวชมระหว่างทาง เช่น โขดหินภาพเขียนโบราญสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่เมือง ชาตอัล  และเมือง ชีลาส 
เที่ยง  แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่เมืองกิลกิต ท่านจะเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามสองข้างทาง ขนานเทือกเขา หิมาลัย  เทือกเขาฮินดูกุจ  และเทือกเขาคาราโครั่ม   บนเส้นทางไหล่เขาตัดเลียบแม่น้ำสินธุ ผ่านหมู่บ้านและเมืองเล็กๆ ชมวิวทิวเขาสลับซับซ้อน ตลอดเส้นทาง
เย็น  เดินทางถึงเมืองกิลกิต  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  เมืองกิลกิต

วันที่  4  กิลกิต – ฮุนซ่า                                Gilgit-Hunza

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า  พาท่านชมพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผา จากนั้นพาชม สะพานแขวน กิลกิต ที่สร้างโดยกองทัพอังกฤษในช่วงปี ค.ศ ที่ 19
เที่ยง แวะรับประทานอาหารที่ คาราโปชิ  หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ พาชมจุดชมวิว คาราโปชิ เพื่อ่ชมความงามยอดเขาคาราโปชิ  และมุ่งหน้าสู่  หุบเขาฮุนซ่า  ดินแดนที่มีประชากรอายุยืนยาวที่สุดในโลก
เย็น เขาสู่ที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5  ฮุนซ่า  - กุลมิต – พาสสุ                Hunza-Gulmit-Passu

เช้า หลังรับประทานอาหารเช้า   พาเที่ยวชม ป้อม ปราการบอลติต  ที่เก่าแก่ถึง 750 ปี สร้างโดยเจ้าหญิงแห่งเมืองบอลติสตาน  จากนั้นพาท่านเที่ยวชมร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก  จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบบอริท
เที่ยง หลังรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองพาสสุ  นำท่านเที่ยวชม ธารน้ำแข็งสีขาว และพาชมสะพานแขวนแห่งเมืองพาสสุ เป็นสะพานเก่าแก่ ที่ชาวบ้านยังใช้สัญจรกันอยู่  ( เดินประมาณ 1 ชั่วโมงจากจุดจอดรถ )
เย็น กลับเข้าที่พัก  สามารถเดินเที่ยวชมหมู่บ้าน เย็นกลับมารับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

วันที่ 6  พาสสุ  - คุนจิราบ             Passsu-Khunjerab

เช้า หลังจากรับประทานอาหารเช้า วันนี้เราจะเดินทางไปที่คุนจิราบในความสูง 4800 เมตร ทำเรื่องผ่านด่านอุทยานแห่งชาติคุนจิราบเราจะวิ่งลัดเลาะไปตามถนนเส้นทางที่สวยงามของปากีสถาน – ชายแดนจีน  จึงเป็นด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก
เที่ยง  แวะรับประทานอาหารเที่ยง  (อาหารกล่อง)  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักเดิม
เย็น  รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่  7  พัสสุ – กิลกิต – หมู่บ้านกูลพีส       Passsu-Gilgit-Gupis Valley

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  เตรียมเช็คเอ๊าออกจากโรงแรม นั้งรถกลับไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะเดินทางกลับ กิลกิต
เที่ยง แวะรับประทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง
เย็น  ถึงกูลพีช  เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นเที่ยวชม หมู่บ้าน ชมพระอาทิตย์ตกดินในหุบเขาที่สวยที่สุด 

วันที่  8    ทะเลสาบพร้านด้าร์  - เมืองกิลกิต    Lake Phander-Gilgit

เช้า   หลังรับประทานอาหารเช้า พาท่านเที่ยวชมทะเลสาบ พร้านด้า ทะเลสาบที่น้ำใสราวกับกระจก ดูเงาสะท้อนของต้นไม้และหุบเขาที่สวยงาม เก็บภาพประทับใจ  เสร็จมุ่งหน้ากลับเมือง กิลกิต
เที่ยง ทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง
เย็น   ถึงกิลกิต เข้าที่พัก  พาช๊อปปิ้งที่ตลาดสด กิลกิต ชม ร้านขายของฝาก ตลาดสด  ไปรษณีย์

วันที่  9  กิลกิต – เบชาม                 Gilgit-Bisham

เช้า   รับประทานอาหารเช้าเสร็จ เช็คเอ๊า มุ่งหน้าสู่เมือง เบชาม วันนี้นั่งรถไกลและนานควรเตรียมขนมไว้ทานระหว่างทาง
เที่ยง    แวะรับประทานอาหารระหว่างทาง
เย็น     เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรม เบชาม เมืองท่าสำคัญเส้นทางสายไหมสมัยก่อน

วันที่ 10 เบชาม -  ตักศิลา – ราวัลปิดี            Bisham-Old City Taxila-Rawalpindi

เช้า รับประทานอาหารเช้า  เช็คเอ๊าออกจากโรงแรม มุ่งหน้าสู่  ตักศิลา เป็นชื่อเมืองอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐปัญจาบ เป็นมหาวิทยาลัยและเป็นศูนย์กลางของศิลปะวิชาการ ในอดีตของอินเดียตั้งแต่ก่อนพุทธกาลมีสำนักอาจารย์ทิศาปาติโมกข์ สังสอนศิลปะต่างแก่ศิษย์ที่มาเล่าเรียนในแกถบดินแดนชมพูทวีปบุคลสำคัญและมีชื่อเสียงหลายท่านที่สำเร็จการศึกษาจากที่แห่งนี้ อาทิ เช่น พระเจ้าปเสนทิโกศล หมอชีวกโกมารภัจจ์ และองคุลีมาล ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากเมืองให้ได้เห็นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือ  พิพิธภัณฑ์ตักศิลา ซึ่งได้เก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่และภูมิปัญาญาของชาวตักศิลายุคต่างๆเอาไว้อย่างเป็นระเบียบ รวม ถึงซากสถูปเจดีย์ วัดวาอารามและปฎิมากรรม แบบศิลปะคันธาระ จำนวนมาก อันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของผู้คนจนรัฐบาลปากีสถานไว้อนุรักษ์ไว้เป็นโบราญสถานภายใต้การสนับสนุนขององค์กรยูเนโก
เที่ยง  ทานอาหารระหว่างทาง
เย็น   เข้าที่พักที่เมือง ราวัลปิดี

วันที่ 11  ราวัลปิดี  - ละฮอร์  – ชายแดนปากีสถาน – อินเดีย    Rawalpindi-Lahore 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า  นำท่านมุ่งหน้าสู่  เมืองละฮอล์  ชมละฮอร์ฟอร์ท  สถานที่แห่งนี้ถูกสร้างและถูกทำลายนับครั้งไม่ถ้วน ก่อนจะกลายมาเป็น ละฮอร์ฟอร์ท ในปัจจุบันสร้างโดยจักรพรรค์อัคบาร์ในปี 1566 ป้อมปราการแห่งนี้ถือเป็นป้อมที่เก่าแก่ที่สุด
เที่ยง แวะรับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย  พาท่านชมพิธีปิดชายแดน ปากีสถาน – อินเดีย อันน่าตื่นตาตื่นใจซึ่งเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เย็น  เข้าพักโรงแรมพร้อมรับประทานอาหารเย็น

วันที่ 12 ละฮอร์  - อิสลามาบัค – กทม  Lahore- Islamabad-Bkk

เช้า     รับประทานอาหารเช้าเสร็จ นำท่านมุงหน้าสู่  เมืองอิสลามาบัค
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง ที่อิสลามาบัค  เสร็จ พาท่านช๊อปปิ้ง  และแวะเยี่ยมชม  มัสยิดไฟซาล ซึ่งเป็นมัสยิคที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียสร้างโดยกษัตริย์ไฟซาลแห่งราชวงค์ซาอุดิอาระเบีย 
เย็น รับประทานอาหารค่ำ   หลังจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน อิสลามาบัค  เช็คอิน เที่ยวบินที่ TG 350  ออกบินเวลา 23.20 ถึงกทม 06.25  น.  โดยสวัสดิภาพ

ราคาดังกล่างรวมดังนี้

- ค่าเดินทางทั้งหมดใน ปากีสถาน
- ค่าที่พัก 11 คืนในปากีสถาน  ที่คืนอาจจะ 3 ดาว บางคืนอาจจะ  2 ดาวแล้วแต่ละเมือง   พักเดียวเพิ่ม  8000 บาท
- ค่าธรรมเนียมสถานที่เข้าเที่ยวชม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับคนไทย................นัดพบกันที่ สถานทูต ณ วันที่.............................จะแจ้งอีกครั้ง
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน
- อาหารรวมทุกมื้อ 33 มื้อ (อาหารเข้าร้านเป็น Set Memu+อาหารระหว่างทาง กล่อง หรือ จานเดียว ณ เมืองระหว่างทาง+อาหารเช้า ทาน โรงแรมนั้นๆในแต่ละเมือง)

ใครทานยากส์แนะนำ อาหารแห้งพร้อมรับประทาน (ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์หมูเข้าประเทศ) และ น้ำพริกต่าง ๆ ขนมขบเคี้ยว สำหรับท่านใดที่หิวง่าย เป็นเดินทางบางวันอาหารเที่ยงจะไม่ตรงเวลา

ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าดังนี้

-  ตั๋วเครื่องบิน  กทม – อิสลามาบัด   โดยสายการบินไทย
 - อาหาร เครื่องดื่ม ส่วนตัว
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ พนักงานบริการ ท่านละ  1,500 บาท ตลอดทริป ต่อลูกค้า 1 ท่าน
- ค่าน้ำหนักส่วนเกิน 20 กก. ของสายการบิน ทั้งไปและกลับ
- ค่าโทรศัพท์ บริการซักรีด เสื้อผ้า

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการยกเลิก เนื่องจากเป็นทริปต่างประเทศ
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45  วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 %
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

การทำวีซ่า 

ผู้สมัครต้องยืนด้วยตัวเอง .................นัดพบกันที่ สถานทูต ณ วันที่................................จะแจ้งอีกครั้ง
1. หนังสือเดินทาง พาสปอตร์ ต้องมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า  6 เดือนมีหน้าว่าง ไม่น้อยกว่า 2 หน้า
2. รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่น  พื้นหลังสีขาว
3. จดหมายรับรองการทำงาน แปลเป็นภาษาอังกฤษ ระบุตำแหน่ง  เงินเดือน และ วันที่เริ่มเข้าทำงาน  (ตัวจริง ) หรือ
4. สำเนาบัตรประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็นภาษาอังกฤษ )
5. สำเนาใบทะเบียนสมรส  สำเนาใบทะเบียนหย่า สำเนาเปลี่ยนชื่อถ้ามี (แปลเป็นภาษาอังกฤษ )
6. บัญชี Statement ย้อนหลัง 6 เดือน  หรือ บัญชีส่วนตัว

การเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวในปากีสถาน

1. ควรเตรียมยาสามัญประจำบ้าน  ยารักษาโรคประจำตัว
2. หมวก  ร่ม แว่นตากันแดด เพราะบางสถานที่แดดจะแรงมาก
3. รองเท้าควรมีสำรองไปด้วยค่ะ  ผ้าใบ  รองเท้าแตะ  ที่สวมใส่สบาย
4. เส้นทางสายคาราโครั่ม เป็นเส้นทางที่ยาวไกล  อาจรับประทานอาหารไม่ตรงมื้อ ควรติดขนมไปด้วยค่ะ
5. ปลั๊กไฟ ใช้ปลั๊กแบบหัวกลมค่ะ บางเมือง ไฟฟ้าอาจจะดับบ้างเป็นบางเวลา ควรมีไฟฉายติดตัวด้วยค่ะ 

รายละเอียดการมัดจำและชำระเงิน

1. มัดจำงวดแรก 10,000 บาท ทันที เพื่อมัดจำแพคแกจทัวร์ในปากีสถาน
2. งวดสุดท้าย 25,000 บาท จ่ายก่อนเดินทาง 7-15 วัน ก่อนเดินทาง เพื่อแลกเงินดอลล่าร์ ห์ล่วงหน้า

รายละเอียดการโอนเงิน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 02, 2014, 09:58:11 am โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ชมภาพสวยๆๆค่ะ
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
 ;) 8) :-* ;D ::) อยากไปแล้วล่ะ
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
สวยจัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2013, 04:51:07 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ดอกเชอรี่สีขาวทั้งหุบเขา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 19, 2013, 04:51:30 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
 ;) 8)
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974