11-14 กรกฎาคม 2014 เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอาน 4 วัน 3 คืน เพียง 7,500 บาท  (อ่าน 4620 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

เว้ ดานัง ฮอยอาน เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน เข้าออกทาง มุกดาหาร
วันหนึ่งรับประทานอาหารสามประเทศ เที่ยวสองมรดกโลคเมืองหลวงเก่านครเว้ เมืองโบราณฮอยอาน กระเช้าบานาฮิวล์ ช๊อปปิงสินค้าเวียดนามคุณภาพดี ราคาถูก  อาหารเวียดต้นตำรับ
วันที่      10   กรกฎาคม   2014   กทม มุกดาหาร
18.00      พบกันที่ จุดนัดพบ ปั้ม คาร์เท็ก ถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า ตามแผนที่
วันที่      11   กรกฎาคม   2014   ด่านตม.สะหวันนะเขต – ด่านลาวบาว – เมืองดองฮา – อุโมงค์วินม๊อก – นครเว้
06.00   ต้อนรับคณะที่จุดนัดพบเมืองมุกดาหาร นำคณะเดินทางผ่านด่านตม.ไทยข้ามแม่น้ำโขงเข้าด่านตม.สะหวันนะเขตของลาว นำคณะเดินทางบนเส้นทางหมายเลข9 ชมบรรยากาศสองข้างทางของสปป ลาว ลาวในวันนี้ยังเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม นำท่านเดินทางถึงชายแดนด่านลาวบาว(ชายแดนเวียดนาม)พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) จากนั้น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านตม เพื่อเข้าสู่ประเทศเวียดนามมุ่งหน้าสู่ เมืองดองฮา จุดนี้จะผ่านสะพานเฮื่องเรืองแม่น้ำเบนฮายซึ่งมีรูปปั้นแม่และลูกยืนรอพ่อกลับบ้านในสงครามเวียดนาม
14.30 น.   นำคณะชมอุโมงค์วินมอกซ์ มหัศจรรย์อุโมงที่ประชาชนชาวเวียดนามช่วยกันขุดมีทางออกถึง 13 ทาง ภายในอุโมงค์เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนานนับสิบปี เดินชมและถ่ายรูปแบบจุใจ
16.00 น.    จากนั้นออกเดินทางผ่าน เส้นขนานที่ 17 ซึ่งใช้เป็นเส้นแบ่งเขต แดนระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ ถูกกำหนดขึ้นในการประชุมที่ กรุงเจนีวา ในปี พ.ศ. 2497 หลังสิ้นสุดสงครามกับฝรั่งเศสจากนั้นนำคณะสู่นครเว้เมืองมรดกโลกองค์การยูเนสโก ได้ยกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1993
18.30 น.   เดินทางถึงนครเว้ เช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่2) Serenade  จากนั้นนำคณะล่องเรือมังกร แม่น้ำหอมหรือชาวเวียดนามเรียกซงเฮืองชมการแสดงและการบรรเลงเพลงและโชว์วัฒนธรรมพื้นเมืองพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือท่องราตรีเมืองเว้ตามสะดวก  HOTEL
วันที่      12   กรกฎาคม   วัดเทียมหมุ –  พระราชวังไดนอย – นครดานัง – มรดกโลคฮอยอาน
06.00 น.   บริการอาหารเช้า(มื้อที่3) กับบรรยากาศเมืองเว้
07.30 น.   นำคณะเที่ยวชมวัดเทียมหมุ ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นเป็นสิ่งศักสิทธิ์ของชาวเวียดนามที่นับถือกันมายาวนานมีความสูงถึง 12 เมตร บริเวณโดยรอบจะมีเทพเจ้าหกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์  เดินทางต่อไปยังพระราชวังไดโนยพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัติย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังคงความเก่าแก่งดงาม ลักษณะการสร้างยึดหลักความเชื่อของจีน โดยเวียดนามได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งจากจีน
10.45 น.   นำคณะเดินทางออกจากเมืองเว้ไปยังหาดลังโก ชายหาดที่สวยงามอันดับต้นๆของประเทศเวียดนาม
12.00 น.   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) (อาหารซีฟุต)
13.00 น.   จากนั้นเดินทางสู่ นครดานัง ลอดอุโมงภูเขาฮายเวิน ที่ขุดใต้ภูเขาที่มีความยาว 6,280 มหรือขึ้นยอดเขาฮายเวิน จากนั้นนำคณะเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมวัดฟุกเกี๋ยน ชมบ้านโบราณเลขที่ 101 โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสาน งดงามจริงๆ จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมบรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม ถ่ายรูป เดินชมมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนามฮอยอันกันแบบสบายๆ เยี่ยมชมหมู่บ้านสลักหินอ่อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามหรือที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านนองเหนือกเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนาม
18.00 น.   เช็คอินเข้าที่พักแห่งนครดานัง จากนั้นนำคณะรับประทานอาหารที่ภัตตาคาร Phobien (มื้อที่5) (อาหารซีฟุด) พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่องเที่ยวราตรีต่อตามสะดวก  HOTEL
วันที่      13   กรกฎาคม   ฮอยอาน – ตลาดดองบา – เพลงพื้นเมืองเว้
06.00 น.   รับประทานอาหารที่โรงแรมกับบรรยากาศยามเช้าของดานัง(มื้อที่6) นำคณธนั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮฺวล์ บานาฮิลล์อยู่ในจังหวัดดานัง โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งภูเขาแห่งนี้มีทั้งรีสอรท์ โรงแรม รวมทั้งสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา จุดไฮไลต์ของที่นี่คือ การนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบน ทั้งนี้กระเช้าแห่งบานาฮิลล์ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค คือสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ ณ เมืองดานัง ซึ่งแม้จะยังสร้างไม่เสร็จ 100% แต่หลายๆ โซนก็ได้เปิดให้ใช้บริการแล้ว อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D บ้านผีสิง ถ้ำาไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน โดยสวนสนุกแห่งนี้จะเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบ
12.00 น.   รับประทานอาหาร(มื้อที่7)ที่เมืองดานังแวะชมวิวที่หาดลังโค (อาหารซีฟุด)
15.00 น.   จากนั้นช็อปปิ้งกันแบบจุใจที่ตลาดดองบาของนครเว้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองกันอย่างจุใจ
18.00 น.    รับประทานอาหารเย็นภัตตาคาร Royal Park (มื้อที่8) ล่องเรือมังกร สำผัสกับบรรยากาสค่ำคืนของเมืองเว้บนสายแม่น้ำหอม พร้อมรับชมการแสดงร้องเพลงพื้นเมืองเว้ เพลงบรรเลงในพระราชวังสมัยก่อน จากนั้นพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย   HOTEL
วันที่   14   กรกฎาคม   นครเว้ - ด่านลาวบ่าว – สะหวันนะเขต - มุกดาหาร
06.00 น.    รับประทานอาหารเช้ากับบรรยากาศสบายๆ(มื้อที่9)
07.00 น.    ออกเดินทางมุ่งหน้าชายแดนที่ด่านลาวบาว แวะร้านปลอดภาษี พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ถึงด่านสะหวันนะเขตคณะข้ามแดนผ่านสะพารมิตรภาพแห่งที่สองเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารโดยสวัสดิภาพ
17.00 น.   เดินทางกลับ กทม แวะทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง ถึง กทม ประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2014

อัตราค่าบริการนี้รวม    
•  แจกหมวกหรือของที่ระลึกให้กับลูกทัวร์
•  ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง หรือสามท่านต่อหนึ่งห้อง)
•  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ระบุในรายการ
•  ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 10 มื้อ
•  ค่ารถระหว่างการนำเที่ยวที่ระบุตามจำนวนลูกค้า ( 4 ถึง 45 ที่นั่ง Bus )
•  ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดภาษาไทย)
•  น้ำดื่มและผ้าเย็น
•  ค่าประกันอุบัติเหตุกานเดินทางคุ้มครองในวงเงิน    
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•  ค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•  ค่าทิปให้ไกดิ์ท้องถิ่นหรือคนขับรถ

เงื่อนไขการจองทัวร์   

กรุณาชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท
ในวันที่จองพร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ต  ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

มัดจำ 3,000 บาท ได้ที่
ชลีพร ชูชีพ
กรุงเทพ พุทธมณฑล
247-045-3198
เมล mamgapee@hotmail.com
line = mamgapee trekkerhut
โทร = 02-441-1347-8
Fax : 02-888-9097
สนใจติดต่อคุณเอ 081-4977974
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 03, 2014, 02:10:02 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
 sm1 sm1.....คุณเอครับ.....โปรแกรมทริปนี้.....น่าสนใจมากครับ.....เดี๋ยวขอชวน.....พรรคพวกเพื่อนฝูงก่อน.....แล้วต้องให้คำตอบ.....ภายในวันไหนครับ..... ::) ::)
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
sm1 sm1.....คุณเอครับ.....โปรแกรมทริปนี้.....น่าสนใจมากครับ.....เดี๋ยวขอชวน.....พรรคพวกเพื่อนฝูงก่อน.....แล้วต้องให้คำตอบ.....ภายในวันไหนครับ..... ::) ::)
:P :P.....ถ้าให้คำตอบภายใน 30 พ.ค.นี้.....ก็ยังทันใช่ไหมครับ..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ทันค่ะ พี่จอม
ขอคนเยอะๆๆหน่อยนะคะขั้นต่ำ 30 ท่าน จะได้ไปรถบัสสะดวก
ตอนนี้ มีจอง 8 ท่าน เองค่ะ  ;D ;D ;D ;D
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
ขอคนเยอะๆๆหน่อยนะคะขั้นต่ำ 30 ท่าน จะได้ไปรถบัสสะดวก
ตอนนี้ มีจอง 8 ท่าน เองค่ะ  ;D ;D ;D ;D
:P :P.....คุณเอครับ.....ถ้าแค่ 20 คน.....ไปรถตู้ 2 คัน.....จะดีกว่าหรือเปล่าครับ..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
:P :P.....คุณเอครับ.....ถ้าแค่ 20 คน.....ไปรถตู้ 2 คัน.....จะดีกว่าหรือเปล่าครับ..... ;D ;D
::) ::).....เพิ่งโทร.บอกคุณสุภาพ.....กำลังรอการตัดสินใจอยู่..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
::) ::).....เพิ่งโทร.บอกคุณสุภาพ.....กำลังรอการตัดสินใจอยู่..... ;D ;D
sm1 sm1.....คุณเอครับ.....ณ วันนี้ จอม ขอจอง 4 ที่ครับ..... sm3 sm3
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
คุณจอม โอเค ค่ะ

มีตัวโปรแกรมเสนอ อุทยานแห่งชาติฟองญา ถ้ำสวรรค์ เข้าออกนครพนม ออกทางมุกดาหาร สนใจเปล่าคะ
กำลัง รอ ราคาพิเศษอยู่ค่ะ

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
กวางบิ่น ดานัง ฮอยอาน บานาฮิวล์  อช.ฟองญา ถ้ำสวรรค์ 4วัน3คืน   


วันที่ 10 กรกฎาคม 2014   กทม - นครพนม
19.00       พบกันที่จุดนัดพบ ปั้ม ปตท ถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าสู่ จังหวัด นครพนม

วันที่ 11  กรกฎาคม 2014    ด่านนครพนม – อช.ฟองญา-ถ้ำสวรรค์ – เมืองดงฮา: อาหาร / เที่ยง/ เย็น                  
เช้า      พบทีมงาน จุดนัดหมายจังหวัดนครพนม ข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าแขก เดินทางไปยังชายแดนเวียดนาม บนเส้นทางหมายเลขเอ12 ระยะทาง150กิโลเมตร
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยงที่พัตตาคารหน้าก่านจาลอ (1)
บ่าย    ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านจาลอ นำคณะเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติฟองญา แก๋บ่าง เที่ยวชมถ้ำสวรรค์ หรือชื่อถ้ำเทียนเดื่องเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเมื่อปลายปี2010 โดยต้องขึ้นบันใดรวม524ขั้นจากเชิงเขา เพื่อไปถึงปากถ้ำ บรรยากาศด้านในถ้ำมีความอลังการสมกับคำว่า สวรรค์ ระบบบันไดทางเดินในถ้ำทำจากไม้รวมความยาว1พันเมตรกว้าง2.1เมตร มีการสร้างจุดพักกลางทางขนาด30-50ตารางเมตรเพื่อเป็นจุดชมวิวและจนถึงขณะนี้บันใดไม้ในถ้ำเทียนเดื่องยังถือเป็นบันใดที่ยาวที่สุดของเวียดนาม หลังจากนั้นนำคณธเดินทางไปยังเมืองดงฮา จังหวัดกวางตรี
เย็น    รับประทานอาหารเย็นที่ภัคตาคาร (2)  Mekong  REST เข้าพักที่โรงแรม Mekong HOTEL พักผ่อนตามอัถยศัย

วันที่ 12 กรกฎาคม 2014   ดานัง-อุโมงค์ไหเวิน-บานาน่าฮิวล์-ดงฮา – ฮอยอาน                        : อาหาร เช้า/ เที่ยง/ เย็น
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (3)นำคณะเดินทางมุ่งสู่เมืองดานัง ระหว่างนั้นนำคณะสัมผัสบรรยากาสของหาดลังโก เป็นหนึ่งในห้าที่เที่ยวที่สวยงามของเวียดนาม พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง หลังนั้นนำคณะลอดอุโมงค์ไหเวิน ซึ่งเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเอเซียนมีความยาวถึง6280 เมตร ที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองเว้กับเมืองดานัง
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยงที่อ่าวลังโก (4)
บ่าย    นำคณธนั่งกระเช้าขึ้นเขาบานาฮิวล์ บานาฮิลล์อยู่ในจังหวัดดานัง โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งภูเขาแห่งนี้มีทั้งรีสอรท์ โรงแรม รวมทั้งสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา จุดไฮไลต์ของที่นี่คือ การนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบน ทั้งนี้กระเช้าแห่งบานาฮิลล์ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค คือสวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ ณ เมืองดานัง ซึ่งแม้จะยังสร้างไม่เสร็จ 100% แต่หลายๆ โซนก็ได้เปิดให้ใช้บริการแล้ว อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 4D บ้านผีสิง ถ้ำาไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน โดยสวนสนุกแห่งนี้จะเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบ
เย็น    รับประทานอาหารเย็นที่ภัคตาคาร (5) PHO BIEN REST เข้าพักที่โรงแรม NHUMINH HOTEL พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 13 กรกฎาคม 2014  ฮอยอัน-สะพานญุ่ปุ่น-สลักหินอ่อน-ถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน – เว้   : อาหาร เช้า/ เที่ยง/ เย็น
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (6) จากนั้นนำคณะเที่ยวชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฮอยอัน ชมวัดฟุกเกี๋ยน ชมบ้านโบราณเลขที่ 101 โบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสาน งดงามจริงๆ จากนั้นนำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ที่เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมบรรยากาศของเมืองฮอยอันแบบเต็มอิ่ม ถ่ายรูป เดินชมมรดกโลกริมแม่น้ำทูโบนนามฮอยอันกันแบบสบายๆ เยี่ยมชมหมู่บ้านสลักหินอ่อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามหรือที่รู้จักในชื่อหมู่บ้านนองเหนือกเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากหินอ่อนที่มีคุณภาพจากประเทศเวียดนาม
เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารSAO BIEN BE DEN REST (7)
บ่าย    กลับสู่เมืองเว้ เที่ยวพระราชวังไดโนยพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัติย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์ พระราชวังคงความเก่าแก่งดงาม ลักษณะการสร้างยึดหลักความเชื่อของจีน โดยเวียดนามได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปและวัฒนธรรมส่วนหนึ่งจากจีน  หลังจากนั้นนำคณะเดินช๊อปปิงที่ตลาดดงบา เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของเมือง และมีสินค้าหลากหลายให้เลือก รวมทั้งราคาแบบถูกๆ ล่องเรือฟังเพลงพื้นเมืองเว้ ชมบรรยากาสเมืองเว้อยู่รีมฝั่งของแม่น้ำ
เย็น    รับประทานอาหารเย็นที่พัตตาคาร SERENADE REST (8)  เข้าพักที่โรงแรม MUONGTHANH HOTEL พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 14  กรกฎาคม 2014   เว้ – มุกดาหาร                             :อาหาร เช้า/เที่ยง/-
เช้า    รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (9) นำคณะเที่ยวชมวัดเทียมหมุ ซึ่งเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นเป็นสิ่งศักสิทธิ์ของชาวเวียดนามที่นับถือกันมายาวนานมีความสูงถึง 12 เมตร บริเวณโดยรอบจะมีเทพเจ้าหกองค์ซึ่งชาวเวียดนามเชื่อว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองเจดีย์ เดินทางกลับประเทศ
เที่ยง    ช๊อปปิงซื้อของฝากที่DUTY FREE รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านคำเห้ย REST(10) เดินทางตามเส้นทางหมายเลข9 กลับสู่ประเทศไทย
เย็น    ถึงสะหวันนะเขตนำคณะข้ามด่านมิตรภาพแห่งที่2 ถึงจังหวัดมุกดาหาร โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 15 กรกฎาคม 2014 กทม   ถึง กทม ประมาณ 04.00 น. โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขและข้อตกลง
1)   อัตราค่าบริการตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม ถึง 31ธันวาคม 2014เท่านั้น และเฉพาะคนไทย และคนลาว
2)   ไม่คืนเงินค่าตั๋วถ้าลูกทัวร์ไม่เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ยกเว้นกรณีพายุหรือน้ำท่วม
3)    เด็กตั้งแต่5ขวบถึง8 ปี จ่าย 70% ในอัตราของผู้ใหญ่ และนอนกับพ่อแม่ ถ้าเสริมเตียงจ่ายราคาเต็ม
4)   ไม่ร่วมค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีมาเครื่องบิน
5)    เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
6)   รายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ  การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด ๆทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
7)   รายการ หรือราคาสามาถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

อัตราค่าบริการนี้รวม    
•  แจกหมวกหรือของที่ระลึกให้กับลูกทัวร์
•  ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง หรือสามท่านต่อหนึ่งห้อง)
•  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ระบุในรายการ
•  ค่าอาหาร 10 มื้อที่ระบุตามรายการ
•  ค่ารถระหว่างการนำเที่ยวที่ระบุตามจำนวนลูกค้า ( 4 ถึง 45 ที่นั่ง  )
•  ค่าไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดภาษาไทย)
•  น้ำดื่มและผ้าเย็น
•  ค่าประกันอุบัติเหตุ ที่นั่ง 1 ล้านบาท ไทยวิวัฒน์ฯ    

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•  ค่าวีซ่า (คนต่างชาติ)
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•  ค่าทิปให้ไกดิ์ท้องถิ่นหรือคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดทริปต่อ 1 ลูกค้่า 1 ท่าน

สนใจ โทร คุณเอ 081-4977974
Line : mamgapee
Email : mamgapee@hotmail.com

มัดจำ 3,000 บาท ได้ที่

ชลีพร ชูชีพ
กรุงเทพ พุทธมณฑล
247-045-3198
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
 :P :P.....สงสัยว่า.....ทริปนี้จะเป็นหมัน.....โดน อช.ฟองญา แย่งซีน..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
:P :P.....สงสัยว่า.....ทริปนี้จะเป็นหมัน.....โดน อช.ฟองญา แย่งซีน..... ;D ;D
::) ::).....ยังไม่เคยไปเวียดนามเลย.....แล้วแต่ คุณเอ ก็แล้วกัน.....จะให้ พี่จอม ไปทริปนี้ หรือ อช.ฟองญา ก็ได้นะครับ..... ;D ;D
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
ใช่แล้วค่ะ ย้าย ฟองญา กันหมดเลย  ตู้แรก เต็มแล้วคะ
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ จอม

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 3,031
 • โทร.081-4805048
ใช่แล้วค่ะ ย้าย ฟองญา กันหมดเลย  ตู้แรก เต็มแล้วคะ
::) ::).....ตกลงตามนั้นครับ.....กลุ่มของพี่จอม(3หรือ4คน).....ย้ายไป ทริป อช.ฟองญา ครับ..... sm13 sm13
ท่องเที่ยวมาก่อน@พักผ่อนทีหลัง