สิกขิม ดาร์จีลิ่ง เมืองกังต๊อก อินเดีย 6 วัน 5 คืน ร่วมบิน4 เทียว,รวมวีซ่า  (อ่าน 8814 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง

อ้อมกอดแห่งเทือกเขาหิมาลัย
อันแสนโรแมนติกของ สิกขิม กังต๊อก ดาร์จิลิ่ง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน INDIGO
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติที่คุณไม่เคยเห็นในอินเดีย!


วันอื่นๆๆๆ ราคาท่านละ 29,900 บาท เท่านั้น บิน spicejet air

วันเดินทาง update
ราคาเด็ก 27,900 บาท
นอนเดี่ยว เพิ่ม 8000 บาท

1 – 7 เมษายน 2558   
30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2558   
29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2558   
1 – 7 กรกฎาคม 2558   
29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558
11 – 17 สิงหาคม 2558   
12 – 18 สิงหาคม 2558
22 – 28 ตุลาคม 2558   


กำหนดการเดินทางวันที่  10 – 15 เมษายน 2558

วันที่      10   เมษายน   กรุงเทพฯ-กัลกัตตา-บักโดรกรา-กังต๊อก
24.01 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 3 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบิน INDIGO ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คสัมภาระและบัตรเดินทาง
02.00 น.      ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตตา  ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน INDIGO   เที่ยวบิน  6E78 
(ใช้เวลาบิน ประมาณ 3 ชั่วโมง)
03.10 น.       ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองกัลกัตต้า  เมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก
(เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเรา  ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าที่พัก
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า(1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่สนามบิน เมืองกัลกัตต้า เพื่อเดินทางสู่ เมืองบักโดรกรา
10.40 น.   โดยสายการบิน INDIGO เที่ยวบิน  6E503(เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) สู่ บัดโกรกรา
ข้อแนะนำ      ให้โหลดของที่ไม่จำเป็นไว้ในกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบิน เพราะเจ้าหน้าที่อินเดีย ตรวจค่อนข้างละเอียดเพื่อ
                           เป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น   
11.45 น.   ถึงสนามบิน เมืองบักโดรกรา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านขึ้นรถ innova (คันละ 4-5 ท่าน)
12.30 น.   นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ  ภัตตาคาร
บ่าย   เดินทางสู่  เมืองกักต๊อก เมืองหลวงของสิกขิม (เวลาในการเดินทาง 6 ชม.) ตั้งอยู่ด้านล่างของเทือกเขาหิมาลัย เป็นเมืองในหุบเขาที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีความหมายว่าเนินเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล  1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ(3) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FORTUNA RESORT  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่   11   เมษายน   นั่งกระเช้า-คเณสตอก-หนุมานต๊อก-วัดลิงค์ดัม-Flower Show Hall-Enchey monastert- Banjhankri falls-MG mart
เช้า      รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า (Gangtok Ropeway) เป็นกระเช้าขนาดใหญ่ จุคนได้ 24 คนเป็นกระเช้ายืน ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ประจำกระเช้าคอยดูแลความปลอดภัย มีทั้งหมดสามสถานี คือ สถานีแรก ตลาดเดโอราลี (Deorali Market) เป็นสถานีที่อยู่ต่ำสุด สถานทีสองนัมนัง (Nam-Nang) อยู่ใกล้กับ Sikkim Legislative Assembly และสถานีสุดท้าย ตาชิลิง (tashilling) อยู่ใต้ The Secretatit เป็นสถานีสูงสุด ให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปชมวิว ( ถ้าถ่ายวีดีโอด้วยเสียค่ากล้อง Rs70 ถ่ายรูปธรรมดาไม่เสียเงิน )
และนำท่านชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงกังต๊อกของอาณาจักรสิกขิมที่ จุดชมวิวคเณศต็อก ซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานพระพิฆเณศ เทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากนั้นนำท่านชมวิวที่ จุดชมวิวหนุมานต็อก ซึ่งเป็นวัดทางศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานเทพเจ้าแห่งชัยชนะ ชาวสิกขิมส่วนใหญ่จะมาขอพรทุกวันสำคัญทางศาสนาที่วัดทั้งสองแห่งนี้เป็นประจำ นำท่านชมวัดลิงค์ดัม เป็นวัดในพุทธศาสนาแบบธิเบต สาขา ฆาร์มา การ์ยุ หนึ่งใน 4 สาขา ศาสนาพูทธแบบธิเบต อยู่ห่างจากตัวเมืองกังต๊อกใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม้ อันเงียบสงบ และเป็นตัวอย่างวัดที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมความงดงามแบบธิเบต และเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายฆาร์มา การ์ยุ ภายใต้การดูแลของ เซอร์มัง ฆาร์วัง รินโปเช่ปัจจุบันมีพระลามะมาศึกษาและอยู่ที่นี่กว่า 300 รูป
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 บ่าย      นำท่านเที่ยว Flower show Hall  ศูนย์จัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวประจำเมืองกังต๊อก ทุกปีจะมีเทศกาลดอกไม้  จัดขึ้นโดยรัฐสิกขิมเพื่อเป็นการโปรโมรทการท่องเที่ยว ในศูนย์มีการจัดแสดงดอกไม้
อาทิเช่น ดอกกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ ไม้เมืองหนาว ฯลฯ  นำท่านเที่ยววัดเอนเซย์ (Enchey Monastery หรือ Enchey Gompa)  เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่มีอายุประมาณ 200 ปี สร้างขึ้นโดยพระลามะชื่อ Drupthob Karpo โดยเริ่มแรกพระ Drupthob Karpo ได้สร้างกุฏิเล็กๆ ไว้ที่นี่ก่อน ต่อมาในระหว่างการปกครองของ Sikyong Tulku (ปี ค.ศ. 1909-1910) เขาจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นมา ตามลักษณะรูปทรงเจดีย์จีน นำท่านสัมผัส
สายน้ำที่เย็นฉ่ำของน้ำตกBanijhankri Fall น้ำตกที่งดงามแห่งหนึ่งของเมืองกังต๊อก ซึ่งโอบล้อมด้วยธรรมชาติป่าเขา   นำท่านช้อปปิ้งย่านตลาด เอ็ม จี มาร์จ  ซึ่งตลอดแนวสองข้างทาง เรียงรายไปด้วยร้านขายของมากมาย (เปิดบริการ 10.00 น.-21.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร)
ค่ำ      รับประทานอาหารค่ำ(6) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FORTUNA RESORT  หรือระดับเทียบเท่า
***หมายเหตุ   ให้ทุกท่านจัดกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างที่หมู่บ้านลาชุง1คืน ซึ่งเป็นสถานที่มีอุณหภูมิหนาวสุดของรายการ 
อย่าลืมจัดเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระเป๋าใบใหญ่เราจะฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก

วันที่      12   เมษายน   เมืองกังต๊อก- ตาชิวิวพอยท์-หมู่บ้านลาซุง
เช้า      รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลางเมืองกังต็อก ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง ( ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง )เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม กระบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคัมปา ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบาน จุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคาร
      หลังอาหารนำท่าเดินทางต่อ  ระหว่างเส้นทางนำท่านชม น้ำตกนากา หุบเขาแม่น้ำลาซุงชู  และน้ำตก
      ทวิน  น้ำตกบิมนาลา   สัมผัสสายน้ำที่เย็นฉ่ำ อิ่มเอมกับการเก็บภาพแห่งความประทับใจ
เย็น      เดินทางถึงหมูบ้านลาซุง  หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย   นำท่านชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศ
      ที่สุดโรแมนติกของเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
      รับประทานอาหารค่ำ(9) ณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหารอิสระในการพักผ่อน
   นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FORTUNA RESIDENCY RESORT  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่      13   เมษายนหมู่บ้านลาซุง-ZERO POINT-ยุมถัง-บ่อน้ำร้อน-เมืองกังต๊อก
เช้า                     รับประทานอาหารเช้า(10) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ Zero Point ใช้เวลาในการเดินทางจากลาชุงไปประมาณ 2 ชม. ตลอดสองข้างทางจะผ่านหุขเขา ลำธาร เส้นทางขึ้นเขาที่ถนนเป็นหินมีหิมะปกคลุมจนกระทั่งเดินทางมาถึง zero point จุดชมวิวของยอดเขาคังเซนจุงก้า มีพรหมแดนติดกับประเทศจีน บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยหิมะและการ์เซียที่ให้ท่านได้สัมผัสความงาม จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม ระหว่างทางแวะบ่อน้ำร้อน และสวนดอกกุหลาบพันปี  ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน(11) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
บ่าย      นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก  (ใช้เดินทางประมาณ 6 – 7 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok) ภาษาภูเทีย กัง คือ ที่ราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกันเป็น ที่ราบที่อยู่บนเนินเขา  กังต็อกนั้นเป็นเมืองหลวงของสิกขิมอยู่ด้านล่างเทือกเขาหิมาลัย เมื่อก่อนเป็นเมืองเล็กๆ แต่พอมีการสร้างวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ในปี ค.ศ. 1840 ทำให้กังต็อกกลายเป็นศูนย์กลางของนักแสวงบุญ และเป็นที่พักระหว่างทางทิเบตกับอินเดีย จนถึง ศตวรรษที่ 19 ในปี 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyal) กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิมอยู่ภายใต้การปครองของอังกฤษอีกทีได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาเมืองกังต็อก (Gangtok) จากนั้นกังต็อกจึงเป็นเมืองหลวงของสิกขิม ภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐหนึ่งของอินเดียก็ตาม                                                                                                                                    รับประทานอาหารค่ำ(12) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก       
                                                                          นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FORTUNA RESORT  หรือระดับเทียบเท่า
วันที่   14   เมษายน   กังต๊อก-ดาร์จิลิ่ง- namchi-ไร่ชา-วัดธิเบตกุม-Batasia Loop-ช้อปปิ้ง
เช้า      รับประทานอาหารเช้า(13) ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่  Namchi เป็นเมืองที่อยู่ทางด้านใต้ของสิกขิม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4400 ฟิต  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. 
      นำท่านชม Solophok Hill เป็นศาสนสถานของฮินดูตั้งอยุ่บนยอดเขา
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน(14) แล้วเดินทางสู่ ดาร์จิลิ่ง เป็นแหล่งชาที่ดีที่สุดในโลก ชมไร่ชา ที่ Happy Valley นำท่านชม Batasia Loop ชมอนุสรณ์สถานทหารสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองวิวได้ 360 องศา  ด้านหน้าคือเทือกเขาหิมาลัย ด้านหลังคือเมืองดาร์จิลิ่ง แล้วยังเป็นที่ชมรถไฟToy Train เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต  ได้ด้วย จากนั้นนำท่านชม วัดทิเบตชื่อ “กูม กอมปา” (Ghoom Gompa)   เป็นวัดพุทธศาสนานิกายมหายาน ตันตระ-วัชระ แบบทิเบต สังกัดฝ่ายเกลุค ที่มักเรียกว่า พระลามะหมวกเหลือง วัดนี้เป็นวัดโบราณแต่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า “เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู คริสต์” เมืองนี้จึงดูกลมกลืนงดงาม และทรงเสน่ห์
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ(15) ณ ภัตตาคารไทย
หลังอาหารนำท่านเที่ยวถนนคนเดิน ชอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของดาร์จิลิ่ง
 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HIMALAYAN RESORT  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่      15   เมษายน         ไทเกอร์ฮิล-บักโดกร้า-กัลกาต้า
04.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ตื่นกันแต่เช้าตรู่เพื่อนำท่านไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์   จุดชมยอดเขาคันชังจังก้า ที่สูง 8,598 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุด   ในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดีย 
เช้า      รับประทานอาหารเช้า(16) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก แล้วเดินทางทางสู่ สนามบินบักโดกร้า
   (ใช้เวลาในการเดินทาง 3-4 ชม.) รับประทานอาหารกลางวัน(17) set box
11.00 น.   เดินทางถึง สนามบินบักโดกร้า นำท่านเช็คอินและตรวจสัมภาระ
12.45 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน  INDIGO   เที่ยวบิน  6E434
13.45 น.      เดินทางถึง เมืองกัลกัตตา นำท่านชม BelurMathShrine ศาสนสถานของศาลนาฮินดูที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่มาก หรือ ชม VictoriaMemorialHall อาคารสถาปัตยกรรมยุโรปที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของอินเดีย
 ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ(18) ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เมืองกัลกัตต้า
20.40 น.   เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน INDIGO  เที่ยวบิน  6E77
24.45 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ถึงกรุงเทพ ฯ ตอนเช้ามืดของวันที่ 16 เมษายน 2558 วันรุ่งขึ้น)
   กำหนดเดินทาง 10 – 15 เมษายน 2558
ค่าบริการท่านละ 36,555 บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000 บาท


หมายเหตุ
:   โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ความปลอดภัย และสภาพอากาศของแต่ละเมือง ซึ่งอาจล่าช้าจนทำให้บางสถานที่ท่องเที่ยวอาจไม่ทัน โดยจะคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด และ เครื่องบินภายในประเทศตามที่ระบุ สายการบิน Indigo                                                          
- โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว จำนวน 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน                                                                                         
- อาหารตามรายการและน้ำดื่มค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
- ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าประเทศอินเดีย(ปกติ) สำหรับหนังสือเดินทางไทย
- ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท , อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
•   ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
•   ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
•   ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
•   ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
•    ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ
•   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละประมาณ 5 USD /วัน/ท่าน รวม 6 วัน 30 USD / ลูกค้าหนึ่งท่าน และ ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 50 บาท รวม 6 วัน 300 บาท คะ
•   เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 5-10 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และ ถือรูปสำหรับทำ permit ที่สิกขิมไปด้วย จำนวน 4 รูป 
- สำเนาบัตรประชาชน ,  สำเนาทะเบียนบ้าน
- แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)
- รูปถ่ายสีพื้นขาว 2 * 2 นิ้วเท่านั้น โดยรูปต้องเห็นส่วนของไหล่และบ่า ใช้จำนวน  2  รูป หากรูป ไม่ถูกต้องท่านจะได้รับการปฏิเสธการยื่นวีซ่า
หลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
เงื่อนไขการจองโปรแกรม สำรองที่นั่ง  ชำระเงินท่านละ 20,000 บาท , ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
เงื่อนไขอื่นๆ
•   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•   การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นแพคแกจเหมาจ่าย
•   รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
•   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
•   บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

...................

ขอโปรแกรมสำเร็จรูปได้ที่ เมล mamgapee@hotmail.com

update

สงกรานต์   10-16 เมษายน บิน indico ว่าง 1 ที่ , บิน spicejet  air ว่าง 4 ที่


วันอื่นๆๆๆ ราคาท่านละ 29,900 บาท เท่านั้น บิน spicejet air

วันเดินทาง update
ราคาเด็ก 27,900 บาท
นอนเดี่ยว เพิ่ม 8000 บาท

1 – 7 เมษายน 2558   
30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2558   
29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2558   
1 – 7 กรกฎาคม 2558   
29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558
11 – 17 สิงหาคม 2558   
12 – 18 สิงหาคม 2558
22 – 28 ตุลาคม 2558   
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 03, 2016, 10:45:38 am โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
 ;)
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ Kenteraduay

 • เพื่อนใหม่
 • กระทู้: 1
จอง 1 ที่ครับ 11-17 เม.ย.

ออฟไลน์ bear+

 • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
 • Administrator
 • ครอบครัวเดียวกัน
 • *****
 • กระทู้: 1,043
  • บ้านพักนักเดินทาง
อ้อมกอดแห่งเทือกเขาหิมาลัย
อันแสนโรแมนติกของ สิกขิม กังต๊อก ดาร์จิลิ่ง
7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Spice Jet
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติที่คุณไม่เคยเห็นในอินเดีย!

   
วันแรก   กรุงเทพฯ-กัลกัตตา-บักโดรกรา-กังต๊อก
02.00 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตู 3 แถว E เคาน์เตอร์ สายการบิน SpiceJet  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่ ตรวจเช็คสัมภาระและบัตรเดินทาง
05.10 น.   ออกเดินทางสู่เมืองกัลกัตตา  ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน SPICE JET   เที่ยวบิน  SG - 084 
(ใช้เวลาบิน ประมาณ 3 ชั่วโมง)
06.20 น.    ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองกัลกัตต้า  เมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก(เวลาที่อินเดียช้ากว่าบ้านเรา  ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่าน รับประทานอาหารเช้า(1) ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม BelurMathShrine ศาสนสถานของศาลนาฮินดูที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่มาก หรือ ชม VictoriaMemorialHall อาคารสถาปัตยกรรมยุโรปที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของอินเดีย จนได้เวลาเดินทางสู่  สนามบิน เมืองกัลกัตต้า เพื่อเดินทางสู่ เมืองบักโดรกรา
12.00น.   นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน(2) set box
13.05 น.   โดยสายการบิน SPICEJET เที่ยวบิน  SG - 895 (เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) สู่ บักโดรกรา
ข้อแนะนำ      ให้โหลดของที่ไม่จำเป็นไว้ในกระเป๋าใต้ท้องเครื่องบิน เพราะเจ้าหน้าที่อินเดีย ตรวจค่อนข้างละเอียดเพื่อ
                           เป็นการไม่เสียเวลา แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น   
14.00 น.   ถึงสนามบิน เมืองบักโดรกรา หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านขึ้นรถ innova (คันละ 5 ท่าน)
   เดินทางสู่  เมืองกักต๊อก เมืองหลวงของสิกขิม (เวลาในการเดินทาง 6 ชม.) ตั้งอยู่ด้านล่างของเทือกเขาหิมาลัย เป็นเมืองในหุบเขาที่สวยงามแห่งหนึ่ง มีความหมายว่าเนินเขาสูงเหนือระดับน้ำทะเล  1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ(3) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FORTUNA RESORT  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง       นั่งกระเช้า-คเณสตอก-หนุมานต๊อก-วัดลิงค์ดัม-Flower Show Hall-Enchey monastert- Banjhankri falls-MG mart
เช้า                รีบประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า (Gangtok Ropeway) เป็นกระเช้าขนาดใหญ่ จุคนได้ 24 คนเป็นกระเช้ายืน ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ประจำกระเช้าคอยดูแลความปลอดภัย มีทั้งหมดสามสถานี คือ สถานีแรก ตลาดเดโอราลี (Deorali Market) เป็นสถานีที่อยู่ต่ำสุด สถานทีสองนัมนัง (Nam-Nang) อยู่ใกล้กับ Sikkim Legislative Assembly และสถานีสุดท้าย ตาชิลิง (tashilling) อยู่ใต้ The Secretatit เป็นสถานีสูงสุด ให้ท่าน
ได้ถ่ายรูปชมวิว ( ถ้าถ่ายวีดีโอด้วยเสียค่ากล้อง Rs70 ถ่ายรูปธรรมดาไม่เสียเงิน )
และนำท่านชมวิวทิวทัศน์เมืองหลวงกังต๊อกของอาณาจักรสิกขิมที่ จุดชมวิวคเณศต็อก ซึ่งเป็นวัดสำคัญของศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานพระพิฆเณศ เทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคและเป็นเทพแห่งงานศิลปะทุกแขนง จากนั้นนำท่านชมวิวที่ จุดชมวิวหนุมานต็อก ซึ่งเป็นวัดทางศาสนาฮินดู ภายในวัดประดิษฐานเทพเจ้าแห่งชัยชนะ ชาวสิกขิมส่วนใหญ่จะมาขอพรทุกวันสำคัญทางศาสนาที่วัดทั้งสองแห่งนี้
เป็นประจำ นำท่านชมวัดลิงค์ดัม เป็นวัดในพุทธศาสนาแบบธิเบต สาขา ฆาร์มา การ์ยุ หนึ่งใน 4 สาขา ศาสนาพูทธแบบธิเบต อยู่ห่างจากตัวเมืองกังต๊อกใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางขุนเขา ป่าไม้ อันเงียบสงบ และเป็นตัวอย่างวัดที่มีศิลปะและสถาปัตยกรรมความงดงามแบบธิเบต และเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายฆาร์มา การ์ยุ ภายใต้การดูแลของ เซอร์มัง ฆาร์วัง รินโปเช่ปัจจุบันมีพระลามะมาศึกษาและอยู่ที่นี่กว่า 300 รูป
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
 บ่าย   นำท่านเที่ยว Flower show Hall  ศูนย์จัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวประจำเมืองกังต๊อก ทุกปีจะมีเทศกาลดอกไม้  จัดขึ้นโดยรัฐสิกขิมเพื่อเป็นการโปรโมรทการท่องเที่ยว ในศูนย์มีการจัดแสดงดอกไม้
อาทิเช่น ดอกกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ ไม้เมืองหนาว ฯลฯ  นำท่านเที่ยววัดเอนเซย์ (Enchey Monastery หรือ Enchey Gompa)  เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่มีอายุประมาณ 200 ปี สร้างขึ้นโดยพระลามะชื่อ Drupthob Karpo โดยเริ่มแรกพระ Drupthob Karpo ได้สร้างกุฏิเล็กๆ ไว้ที่นี่ก่อน ต่อมาในระหว่างการปกครองของ Sikyong Tulku (ปี ค.ศ. 1909-1910) เขาจึงได้สร้างวัดนี้ขึ้นมา ตามลักษณะรูปทรงเจดีย์จีน นำท่านสัมผัส
สายน้ำที่เย็นฉ่ำของน้ำตกBanijhankri Fall น้ำตกที่งดงามแห่งหนึ่งของเมืองกังต๊อก ซึ่งโอบล้อมด้วยธรรมชาติป่าเขา   นำท่านช้อปปิ้งย่านตลาด เอ็ม จี มาร์จ  ซึ่งตลอดแนวสองข้างทาง เรียงรายไปด้วยร้านขายของมากมาย (เปิดบริการ 10.00 น.-21.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอังคาร)
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ(6) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FORTUNA RESORT  หรือระดับเทียบเท่า
***หมายเหตุ   ให้ทุกท่านจัดกระเป๋าใบเล็กสำหรับค้างที่หมู่บ้านลาชุง1คืน ซึ่งเป็นสถานที่มีอุณหภูมิหนาวสุดของรายการ 
อย่าลืมจัดเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย กระเป๋าใบใหญ่เราจะฝากไว้ที่โรงแรมในเมืองกังต๊อก

วันที่สาม   กังต๊อก- ตาชิวิวพอยท์-หมู่บ้านลาซุง
เช้า   รับประทานอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านชมวิวความงดงามของ ยอดเขาคันชังจุงก้า ที่ จุดชมวิวตาชิ วิวพอยท์ กลางเมืองกังต็อก ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นความสลับซับซ้อนของเทือกเขาหิมาลัย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านลาชุง ( ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง )เมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัวเมืองโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสวิถีชีวิตพื้นเมืองของชาวลาเชนปา ระหว่างทางแวะชม กระบี่ลงศก สถานที่แห่งนี้เป็นที่
สาบานของหัวหน้าเผ่าเลปชาและหัวหน้าเผ่าคัมปา ทั้งสองเป็นพี่น้องร่วมสาบาน จุดเริ่มต้นแห่งการก่อตั้งสร้างอาณาจักรสิกขิม
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ ภัตตาคาร
   หลังอาหารนำท่าเดินทางต่อ  ระหว่างเส้นทางนำท่านชม น้ำตกนากา หุบเขาแม่น้ำลาซุงชู  และน้ำตก
   ทวิน  น้ำตกบิมนาลา   สัมผัสสายน้ำที่เย็นฉ่ำ อิ่มเอมกับการเก็บภาพแห่งความประทับใจ
เย็น   เดินทางถึงหมูบ้านลาซุง  หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย   นำท่านชมวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศ
   ที่สุดโรแมนติกของเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี  สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
   รับประทานอาหารค่ำ(9) ณ โรงแรมที่พัก  หลังอาหารอิสระในการพักผ่อน
   นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FORTUNA RESIDENCY RESORT  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่   หมู่บ้านลาซุง-ZERO POINT-ยุมถัง-บ่อน้ำร้อน-เมืองกังต๊อก
เช้า                     รับประทานอาหารเช้า(10) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ Zero Point ใช้เวลาในการเดินทางจากลาชุงไปประมาณ 2 ชม. ตลอดสองข้างทางจะผ่านหุขเขา ลำธาร เส้นทางขึ้นเขาที่ถนนเป็นหินมีหิมะปกคลุมจนกระทั่งเดินทางมาถึง zero point จุดชมวิวของยอดเขาคังเซนจุงก้า มีพรหมแดนติดกับประเทศจีน บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยหิมะและการ์เซียที่ให้ท่านได้สัมผัสความงาม จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ หุบเขายุมถัง สวิตเซอร์แลนด์แห่งตะวันออก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,659 เมตร เป็นหุบเขาที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดในสิกขิม ระหว่างการเดินทางผ่านความงดงามของธรรมชาติที่ได้สรรสร้างท้องฟ้าสีน้ำเงินโอบล้อมหุบเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมเป็นช่วงแห่งความหนาวเย็น มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาอย่างสวยงาม ระหว่างทางแวะบ่อน้ำร้อน และสวนดอกกุหลาบพันปี  ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน(11) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
บ่าย   นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกังต็อก  (ใช้เดินทางประมาณ 6 – 7 ชม.) เมืองกังต็อก (Gangtok) ภาษาภูเทีย กัง คือ ที่ราบ และ ต็อก คือ เนินเขา รวมกันเป็น ที่ราบที่อยู่บนเนินเขา  กังต็อกนั้นเป็นเมืองหลวงของสิกขิมอยู่ด้านล่างเทือกเขาหิมาลัย เมื่อก่อนเป็นเมืองเล็กๆ แต่พอมีการสร้างวัดเอนเซย์ (Enchey Monastery) ในปี ค.ศ. 1840 ทำให้กังต็อกกลายเป็นศูนย์กลางของนักแสวงบุญ และเป็นที่พักระหว่างทางทิเบตกับอินเดีย จนถึง ศตวรรษที่ 19 ในปี 1894 ธูทอบ นัมเกล (Thutob Namgyal) กษัตริย์ผู้ปกครองสิกขิมอยู่ภายใต้การปครองของอังกฤษอีกทีได้ย้ายเมืองหลวงจากเมืองทุมลอง (Tumlong) มาเมืองกังต็อก (Gangtok) จากนั้นกังต็อกจึงเป็นเมืองหลวงของสิกขิม ภายหลังสิกขิมจะกลายเป็นรัฐหนึ่งของอินเดียก็ตาม                                                                                                                                    รับประทานอาหารค่ำ(12) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก                                                                                 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FORTUNA RESORT  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า   กังต๊อก-namchi-ไร่ชา-ดาร์จิลิ่ง-วัดธิเบตกุม-Batasia Loop-ช้อปปิ้ง
เช้า   รับประทานอาหารเช้า(13) ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเดินทางสู่  Namchi เป็นเมืองที่อยู่ทางด้านใต้ของสิกขิม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4400 ฟิต  ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. 
   นำท่านชม Solophok Hill เป็นศาสนสถานของฮินดูตั้งอยุ่บนยอดเขา
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน(14) แล้วเดินทางสู่ ดาร์จิลิ่ง เป็นแหล่งชาที่ดีที่สุดในโลก ชมไร่ชา ที่ Happy Valley นำท่านชม Batasia Loop ชมอนุสรณ์สถานทหารสร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสามารถมองวิวได้ 360 องศา  ด้านหน้าคือเทือกเขาหิมาลัย ด้านหลังคือเมืองดาร์จิลิ่ง แล้วยังเป็นที่ชมรถไฟToy Train เป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต  ได้ด้วย จากนั้นนำท่านชม วัดทิเบตชื่อ “กูม กอมปา” (Ghoom Gompa)   เป็นวัดพุทธศาสนานิกายมหายาน ตันตระ-วัชระ แบบทิเบต สังกัดฝ่ายเกลุค ที่มักเรียกว่า พระลามะหมวกเหลือง วัดนี้เป็นวัดโบราณแต่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ เพื่อบอกว่า “เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของความแตกต่างทางความเชื่อหลากหลาย ทั้งพุทธ อิสลาม ฮินดู คริสต์” เมืองนี้จึงดูกลมกลืนงดงาม และทรงเสน่ห์
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ(15) ณ ภัตตาคารไทย
หลังอาหารนำท่านเที่ยวถนนคนเดิน ชอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของดาร์จิลิ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HIMALAYAN RESORT  หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก   ไทเกอร์ฮิล-บักโดกร้า-กัลกาต้า
               
04.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ตื่นกันแต่เช้าตรู่เพื่อนำท่านไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ที่จุดชมวิวไทเกอร์ฮิลล์   จุดชมยอดเขาคันชังจังก้า ที่สูง 8,598 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุด
   ในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดีย 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า(16) ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก แล้วเดินทางทางสู่ สนามบินบักโดกร้า
   (ใช้เวลาในการเดินทาง 3-4 ชม.) รับประทานอาหารกลางวัน(17) set box
11.00 น.   เดินทางถึง สนามบินบักโดกร้า นำท่านเช็คอินและตรวจสัมภาระ
14.40 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองกัลกัตตา โดยสายการบิน  SPICEJET   เที่ยวบิน SG – 896
   
15.50 น.   เดินทางถึง เมืองกัลกัตตา อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆไปฝากคนที่ท่านรัก จนถึงเวลาที่เหมาะสม 
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ(18) ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ เมืองกัลกัตต้า

วันที่เจ็ด   กัลกัตตา-กรุงเทพฯ
00.05 น.   เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SPICEJET   เที่ยวบิน  SG -  083
04.10 น.   ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ :   โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ความปลอดภัย และสภาพอากาศของแต่ละเมือง ซึ่งอาจล่าช้าจนทำให้บางสถานที่ท่องเที่ยวอาจไม่ทัน โดยจะคำนึงถึงลูกค้าเป็นสำคัญ


อัตราค่าบริการนี้รวม
- ตั๋วเครื่องไป-กลับ ชั้นประหยัด และ เครื่องบินภายในประเทศตามที่ระบุ สายการบินspicejet                                                           
- โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว จำนวน 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน                                                                                         
- อาหารตามรายการและน้ำดื่มค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม                                                                                                                             
- ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่าประเทศอินเดีย(ปกติ) สำหรับหนังสือเดินทางไทย
- ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยว และ ไกด์ท้องถิ่น
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท , อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
•   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการซักรีด เป็นต้น
•   ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
•   ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
•   ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
•   ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด
•    ค่ากิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากโปรแกรมระบุ  ฯลฯ
•   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ, พนักงานบริการ วันละประมาณ 5 USD /วัน/ท่าน รวม 6 วัน 30 USD / ลูกค้าหนึ่งท่าน และ ค่าทิบหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 100 บาท รวม 6 วัน 600 บาท คะ
•   เอกสารประกอบการขอวีซ่า มีระยะเวลาในการทำวีซ่า ประมาณ 5-10 วันทำการ ไม่รวมเสาร์ – อาทิตย์
- หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และ ถือรูปสำหรับทำ permit ที่สิกขิมไปด้วย จำนวน 4 รูป 
- สำเนาบัตรประชาชน ,  สำเนาทะเบียนบ้าน
- แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่า(บริษัทจะจัดส่งให้ทาง email หรือ fax)
- รูปถ่ายสีพื้นขาว 2 * 2 นิ้วเท่านั้น โดยรูปต้องเห็นส่วนของไหล่และบ่า ใช้จำนวน  2  รูป หากรูป ไม่ถูกต้องท่านจะได้รับการปฏิเสธการยื่นวีซ่า
หลักฐานการขอวีซ่ามาให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่า ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทาง
เงื่อนไขอื่นๆ
•   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•   การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถเรียกค่าบริการคืนเป็นเงินได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นแพคแกจเหมาจ่าย
•   รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
•   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
•   บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

วันเดินทาง update  ราคาเด็ก 27,900 บาท นอนเดี่ยว เพิ่ม 8000 บาท

1 – 7 เมษายน 2558   
30 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2558   
29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2558   
1 – 7 กรกฎาคม 2558   
29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558
11 – 17 สิงหาคม 2558   
12 – 18 สิงหาคม 2558
22 – 28 ตุลาคม 2558 
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974

ออฟไลน์ Prem

 • เพื่อนใหม่
 • กระทู้: 1
วันเดินทาง 22 - 28 ต.ค. 58  เต็มหรือยัง..แล้วราคาเท่าไหร่คะ  สนใจไปด้วยคะ