ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนัง 3 วัน 2 คืน 9900 บาท เริ่มจากดอนเมือง  (อ่าน 1645 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง

เชิญท่านท่องเที่ยวทัวร์ล่องเรือสำราญสตาร์ครูซ … สุดหรู กับบรรยากาศโรแมนติกแสนสบาย ....  สู่น่านน้ำสากล เกาะปีนัง .... แล้วไปถ่ายภาพกันในหนำใจ บริเวณ สตรีทฮาร์ท ชิมขนม,อาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อมาช้านาน ช๊อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมายในราคาสุดโปรโมชั่น ณ ห้าง First Avenue

วันแรก      ดอนเมือง - หาดใหญ่ - เกาะปีนัง                
07.30 น.   คณะพร้อมกันที่ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศเคาร์เตอร์สายการบินไลออนแอร์ ทำการเช็คอินท์รับบอร์ดดิ้ง
09.50 น.   ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ โดยเที่ยวบินที่ SL986
12.10   ถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ รับคณะขึ้นรถปรับอากาศ บริการของว่างขนมขึ้นชื่อของสงขลา (Snack Box) นำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดน อ.สะเดา (ระยะทาง 50 กม.)  ผ่านขั้นตอนตรวจตราลงประทับหนังสือเดินทาง ของทั้งด่าน ตม. ไทยและมาเลเซีย  (แวะให้คณะแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือจะซื้อซิมโทรศัพท์ได้ ณ ร้านกาแฟ สถานีพักรถ) จากนั้นมุ่งหน้าเดินทาง สู่เกาะปีนัง ระยะทาง 140 กม. ผ่านเมืองอลอสตาร์ รัฐเคดาห์ จนถึงเมืองบัตเตอร์เวิรธ์
17.30 น.   นำท่านข้ามสะพานในอดีตที่เคยยาวเป็นอันดับ 4 ของเอเชีย ยาวถึง 13.5 กม. ทอดข้ามทะเลเชื่อมต่อกันระหว่างแผ่นดินใหญ่ และเกาะปีนัง  เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ ไข่มุกแห่งตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่ผสมผสาน โลกตะวันตก และตะวันออกกันได้อย่างกลมกลืน นำท่านชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลิส “Fort Conwallis”  ซึ่งเป็นสถานที่ยกพลขึ้ นบกครั้งแรก ของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ที่แห่งนี้เป็นป้อมปืน  เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต แล้วนำท่านเดินทางสู่เกอร์เน่ย์ไดร์ ถนนเลียบชายทะเล เป็นที่ตั้งของศูนย์อาหารที่ขึ้นชื่อ ที่คนมาเลเซียทุกคนต้องรู้จัก  ปล่อยคณะรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อคณะได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ที่มีเกือบ 100 ร้านค้าอยู่ในบริเวณนี้ 
เข้าสู่ที่พักโรงแรม Cititel หรือ เทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัญ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สองของการเดินทาง   ซิตี้ทัวร์ - ลงเรือสำราญ         อาหารเช้า / เที่ยง / เย็น    
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   นำคณะขึ้นรถออกเดินทางสู่ สู่ วัดเก็คลคสี่ หรือที่คนไทย รู้จักกันในนามวัดเขาเต่า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิม, ชมเจดีย์ หมื่นพระ จากนั้นนำคณะไปชมถนนสายศาสนา วัฒนธรรม (Street Harmony)ที่ได้รับประกาศเป็น
มรดกโลกทางด้าน “WORLD OF HERITAGE” จากองค์การยูเนสโก้ คณะชม บ้านเรือน ที่มีอายุกว่า 400 ปีซึ่งยังมีคนอาศัยอยู่จริง ศาลเจ้าจีนที่เก่าแก่ที่สุด, มัสยิดที่ได้เงินบริจาค จากผู้ศัทธา, วัดแขกศาสนาฮินดู และสินค้าเครื่องใช้ต่างๆ ของชาวอินเดียที่ถนนจูเลีย (Julia Street) นำคณะไปถ่ายรูปตามจุดต่างๆ จนเป็นที่มาของ “สตรีทฮาร์ท”
12.00 น.   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำคณะช๊อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าที่เปิดใหม่ล่าสุดในเกาะปีนัง First Avenue และ ห้าง Prangin Mall  ซึ่งอยู่ถัดไป
15.30   จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ  SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนำท่านเช็คอินท์ ลงเรือสตาร์ครูซ SUPERSTAR LIBRA ชมบรรยากาศของทะเลปีนัง  และน่านน้ำสากล  หลังขึ้นเรือสำราญปล่อยคณะพักผ่อน อิสระกิจกรรมตามอัธยาศัย
เย็น       บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบนเรือ (แบบปุฟเฟ่) พบกับอาหารนานาชาติที่เสริฟให้ทุกท่านแบบไม่อั้น
   หลังจากเรือออกจากฝั่ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ ,ห้องดูหนัง ,ห้องนวด ,ห้องตัดผม ,และห้องคาสิโนสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคเชิญ ท่านตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์   (กิจกรรมบางอย่างมีค่าใช้จ่ายไม่รวมในโปรแกรม อาทิ คาราโอเกะ ,นวด,ดูหนัง หรือเครื่องดื่มที่แฮลกอฮอ)

วันที่สามของการเดินทาง   ลงจากเรือ-ช๊อปปิ้ง-หาดใหญ่            อาหารเช้า / เที่ยง   
เช้า   บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
10.00 น.   เรือเทียบฝั่ง คณะเช็คเอ้าทลงจากเรือ ขึ้นรถปรับอากาศ  จากนั้นนำคณะไปชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนำนำชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเป็นวัด สถาปัตยกรรม รูปแบบพม่าที่อยู่ตรงข้ามกัน จากนั้นนำคณะไปช๊อปปิ้งขนมท้องถิ่น
    และช๊อคโกแลตสินค้าของฝากขึ้นชื่อของมาเลเซีย
12.00 น.   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  แล้วนำคณะไปช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้าง Queen bay ซึ่งเป็นห้างที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในเกาะปีนังจนได้เวลานำคณะอำลาเกาะปีนังเดินทางสู่ด่าน
ชายแดน ไทยมาเลเซีย
17.00 น.   เดินทางถึงด่านชายแดนแวะให้คณะช๊อปปิ้งสินค้า ณ ห้างดิวตี้ฟรี ชม ช๊อป สินค้าปลอดภาษี นานาชนิด ภายในห้างแห่งนี้
   หลังช๊อปปิ้งเป็นที่จุดใจ ขั้นตอน ตม. ตรวจลงตราประทับหนังสือเดินทาง  แล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินหาดใหญ่
19.00 น.   เช็คอินท์เคาร์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์
21.00 น.   ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ โดยเที่ยวบินที่  SL989
23.30 น.   คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ “Home Sweet Home”


ขอโปรแกรมเต็มรูปแบบได้ที่ line = mamgapee
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974