Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒  (อ่าน 33153 ครั้ง)

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #30 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 04:57:34 pm

ระหว่างนั่งรอฝนหยุด ก็เลยยิงกระรอกเล่นเสียเลย ...
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #31 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 04:58:48 pm
.......
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #32 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:00:59 pm
ป่าสวยๆ (หรือป่าวหว่า) ...
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #33 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:03:26 pm
หลังจากไม่มีทีท่าว่าฝนจะหยุดตกเลย ... เราทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินลุยฝนกันเลยดีกว่า ...
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #34 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:04:39 pm
.......
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #35 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:06:12 pm
.......
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #36 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:08:21 pm
.......
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #37 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:10:18 pm
.......
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #38 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:13:10 pm
.......
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #39 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:14:53 pm
ดอกอะไรก็ไม่รู้ ...
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #40 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:15:55 pm
.......
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #41 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:19:32 pm
หลังจากเห็นหม้อข้าวหม้อแกงลิงบนเส้นทางที่เดินอยู่ ... ทำให้นึกเจ็บใจว่า "ตรูจ่ายไปทำไมฟะตั้ง ๒๐๐ บาท"
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #42 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:22:05 pm
ดูความใหญ่ของมันเอาเองนะ ...
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #43 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:24:21 pm
ในที่สุดก็มาถึงจุดที่เป็นทางแยกของทางขึ้นทั้ง ๒ ...
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป

ออฟไลน์ ลูกเกย

 • ครอบครัวเดียวกัน
 • **********
 • กระทู้: 661
Re: Mt.Kinabalu ๔-๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๒
ตอบกลับ #44 เมื่อ: ธันวาคม 17, 2009, 05:25:47 pm
ลูกหาบของพวกเรา ...
A life without a friend is a life without a sun.                All that glitters is not gold.
ชีวิตที่อยู่อย่างขาดมิตรสหายก็เหมือนชีวิตที่ไร้แสงสว่าง                   สิ่งที่ดูดี ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป