กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง ปุตราจาย่า 12-14 สิงหาคม 2553 3800 บาท  (อ่าน 2199 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,043
    • บ้านพักนักเดินทาง


กำหนดการเดินทาง 12 ? 14 สิงหาคม 2553

วันแรก หาดใหญ่ ? กัวลาลัมเปอร  Kuala Lumpur
07.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบ เดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศ ไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่าน บูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร ์สุไหงปัตตานีบัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร ์ตันหยงมาลิม ... (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อิสระไม่รวมในทัวร์)
สู่กรุงกัวลาลัมเปอร  Kuala Lumpur garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ?นครที่ห้อม ล้อมด้วยสวนไม้ดอก? ประดับประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้ที่สวยงามตระการตา ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka ศูนย์กลางของกรุงฯ ชม เสาธง ที่มีความสูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของ สถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่งชาติIstana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค ์ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเก็บไว้ในความทรงจำ ผ่านชม ทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก  KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตร Petronas Twin Tower ตึกแฝดปิโตรนัส ที่มีความสูง 452 เมตร
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(อิสระไม่รวมในทัวร์)จากนั้นเข้าสู่ที่พักโรงแรม Midah Hotel

วันที่สอง เก็นติ้ง ไฮแลนด  Genting Highland s ? กัวลาลัมเปอร์  
07.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (1) จากนั้นเดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์เก็นติ้ง ไฮแลนด  Genting Highlands ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็น เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึง โรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธ์ิอันหนาว เย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย)
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อิสระตามอัธยาศัย) นำท่านเข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติที่ได้รับ อนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากล นิยม เด็กอายุตํ่ากว่า 21 ปีห้ามเข้า) ** ขอให้โชคดี **
หรือเปลี่ยนบรรยากาศไปที่First World Plaza เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ เช่น สัมผัสความ เย็นของหิมะที่Snow World , Ripley?s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิดที่หา ชมได้ยากจากโลกใบนี้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหนํ่าราคาตลอดป
18.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่กัวลาลัมเปอร์เพื่อเข้าสู่ที่พัก
19.30น.  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อิสระไม่รวมในทัวร์) นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Midah Hotel

วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด์ ? เมืองใหม่ปุตราจาย่า -หาดใหญ
07.00 น.บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตราจาย่าเมืองใหม่ปุตราจายา PutraJaya เป็นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายใน ศตวรรษที่ 21 นี้ศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ เปอร์ดานาปุตรา สำนักงานนายกรัฐมนตรีเซอรีเปอร์ดานา สถานที่
พำนักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมัสยิดปุตรา มีโดมสีชมพูก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ ออกแบบง่ายๆ แต่หรูหรา ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความโดดเด่น สะพานปุตรา งดงาม ตรึงตา
สถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิ่ง
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อิสระไม่รวมในทัวร์) จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรีจังโหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
15.00 น.เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่ดี

( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

อัตราค่าบริการ : กรุ๊ปเหมาเฉพาะคณะท่าน ให้ท่านสามารถ กำหนดวันเวลาเดินทางได้เอง
พักห้องละ 2 ท่าน / ท่าน                พักเดี่ยว / ท่าน                 บุคคลที่สาม มีเตียงเสริม
3,800 บาท                                     5,400 บาท                   3,420 บาท

แพ็กเกจนี้รวม :
รถบัสปรับอากาศ พร้อม Guide
ให้บริการ ห้องพักโรงแรม 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน  อาหารเช้ารวม 2 มื้อตามรายการข้างต้น
รวมค่าสกายเวย์ (SKYWAY ) ขึ้น ? ลง  
ซิตี้ทัวร์ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ครึ่งวัน
ค่าประอุบัติเหตุคุ้มครองตามกำหนด ของกรมรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

พิเศษ
: สนุกสนานตื่นเต้นกับ สวนสนุกทีมปาร์ค Theme Park Fun at the Peak (ตามกำหนดยกเว้นเครื่องเล่น 4 ประเภท) ในราคา 590 บาท พิเศษ 400 บาท เท่านั้น จองด่วน หรือจนกว่า บัตรราคาพิเศษหมด อัตรานี้ไม่รวม : -ค่าทำหนังสือเดินทาง -ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ ) -ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหักคืนณที่จ่ายและ ภาษีอื่นๆ -ค่าเครื่องเล่นต่างๆ บนเก็นติ้ง ไฮแลนด  -ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ -ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก  -ค่าอาหารเซ็ทโต๊ะภัตตาคารจีน ราคา โต๊ะละ 1,500 บาท / มื้อ
เงื่อนไข : -หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุณาตรวจสอบ // และ เป็นผู้รับผิดชอบเอง -เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริษัทได้จอง โรงแรม แล้วคืนไม่ได้ (อยู่ในเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะแยกตัวหรือจะไม่ใช้บาง สิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถ หักคืนเงินได ?-ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำการจอง / ส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 7 วัน พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง -จำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่ตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2010, 01:44:29 pm โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974