ลังกาวี มาเลเซีย เพียงท่านละ 4,300 บาท เริ่มจากหาดใหญ่  (อ่าน 2969 ครั้ง)

ออฟไลน์ bear+

  • บริการรับจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยและต่างประเทศ โทร 081-4977974
  • Administrator
  • ครอบครัวเดียวกัน
  • *****
  • กระทู้: 1,035
    • บ้านพักนักเดินทาง

ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

กำหนดการเดินทาง

วันแรก       หาดใหญ่ ? ลังกาวี (- / เที่ยง / เย็น)

07.00 น.    เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ ที่จุดนัดพบ จากนั้นสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ ด่านบูกิตคายูอีตั้ม สู่ เกาะลังกาวี... สู่ ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส นั่งเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ข้ามฟากสู่ เกาะลังกาวี ระยะเวลา 45 นาที ลังกาวี ดินแดนที่เคยได้รับการต้องคำสาป 7 ชั่วโคตร จะได้พบกับ รูปปั้นนกอินทรียักษ์ ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง
12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนั่ง กระเช้าลอยฟ้า นำชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและน้ำทะเลที่สวยงาม ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ชมโลกใต้ทะเล (UNDERWATER WORLD) ตื่นตาตื่นใจกับสมาชิกใหม่ ปลาปิรันย่า ?ฝูงมฤตยูแห่งท้องน้ำ?สัตว์สัญลักษณ์ขั้วโลกเหนือ นกเพนกวิน งูอนาคอนด้า เพชรฆาตแห่งลุ่มน้ำอะเมซอน และสัตว์อีกหลากหลายสายพันธุ์ ชมสุสานของพระนางมะซูหรีหรือพระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งเกาะลังกาวี 7 ชั่วโคตร พิพิธภัณฑ์ ดาโต๊ะ ศรี ดร.มหาเธร์โมฮัมมัด(แกเลอเรียเปอร์ดานา) ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมของขวัญของกำนัลที่นานาประเทศมอบให้แก่นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อาทิเช่นเครื่องแก้วเจียระไนสุดแสนประณีต ชุดแต่งกายประจำชาติ เป็นต้น
18.00 น.    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นเดินทางสู่ที่พักโรงแรม Bell Vista Hotel

วันที่สอง    ลังกาวี - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ? หาดใหญ่ (เช้า / เที่ยง / -)

07.00 น.     บริการอาหารเช้าในโรงแรมแบบบุฟเฟ่ต์ (3) จากนั้นสู่ ตลาดกัวห์ เพื่อช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีตามอัธยาศัย
12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นสู่ท่าเทียบเรือ เพื่อนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส
... ถึงท่าเรือ นั่งรถเดินทางกลับสู่หาดใหญ่ โดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองประเทศอีกครั้ง
เย็น       เดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่ดี

( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
อัตราค่าบริการ : กรุ๊ปเหมาเฉพาะคณะท่าน ให้ท่านสามารถ กำหนดวันเวลาเดินทางได้เอง
หมายเหตุ : ถ้าปลี่ยนรร.เป็น Bay View / Awana เพิ่ม 1,200 / ห้อง / คืน**ห้องพักที่ Awana ไม่มีบริการเตียงเสริม
- เด็ก อายุต่ำกว่า 2 ปี ฟรี ไม่คิดค่าบริการ
- เด็ก อายุ 2 ? 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่
- เด็ก อายุ 2 ? 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่

แพ็กเกจนี้รวม :

1. รถตู้ปรับอากาศ VIP. พร้อมพนักงาน Driver Guide
2. อาหาร 4 มื้อ ( เช้า 1 มื้อ , เที่ยง 2 มื้อ , เย็น 1 มื้อ )
3. ค่าเข้าชม + ธรรมเนียม ตามรายการ
4. ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ค่ารักษาพยาบาล500,000 บาท)

อัตรานี้ไม่รวม :

- ค่าทำหนังสือเดินทาง + ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหักคืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ไม่รวมค่าทิป พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก์

เงื่อนไข :

- หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง //
และเจ้าของกรุณาตรวจสอบ // และเป็นผู้รับผิดชอบเอง
- ชำระเงิน มัดจำ 50 % ในวันที่ทำการจอง / ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 7 วัน
พร้อมสำเนา หนังสือเดินทาง
- จำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าที่ตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2010, 08:29:35 am โดย bear+ »
เที่ยวลาวไปกับ
http://go-lao.com

สอบถามการเดินทางได้ทาง โทร /LINE 0814977974