นิตยสาร หัวใจเดียวกัน นิตยสารที่จะทำให้คุณเรียนรู้และเข้าใจ  (อ่าน 3447 ครั้ง)

ออฟไลน์ nainut

  • คนกันเอง
  • ***
  • กระทู้: 71
    • go-lao


การบอกเล่า เรื่องราวของคนที่ห่างไกลกันให้เข้าใจ เรียนยรู้ ไปพร้อมกัน
เราในฐานะคนที่ห่างไกล ได้แต่ส่งใจ และ ส่งเสริมสื่อดีๆ ให้ได้แตกหน่อ สื่อสาร สร้างสิ่งดีๆ ในสังคมไทย

เชิญเพื่อน สนับสนุนและสมัครเป็นสมาชิกครับ


...ด้วยเป็นนิตยสารเล่มเล็กๆ ที่ก่อเกิดมาจากผู้คนที่มีหัวใจเดียวกัน
...ด้วยความตั้งใจถักทอหัวใจงดงามของคนธรรมดาสามัญที่อยากร่วมสร้างสรรค์โลก
...ด้วยเข้าใจสภาพปัญหาของวงการนิตยสาร ทั้งในแง่การจัดจำหน่าย การตลาด การโฆษณา ฯลฯ

เราจึงตั้งใจหล่อเลี้ยงชีวิตของหนังสือเล่มนี้ด้วยหยาดเหงื่อ แรงกาย และลงขันกันด้วย ?หัวใจ?
ที่อยู่ที่ยืน และทางรอดของนิตยสารฉบับนี้ คือการเน้นไปที่ระบบสมาชิก และสมาชิกอุปถัมภ์
ใคร ที่ต้องการร่วมเดินทางไปบนเส้นทางฝันของการส่งเสริมทุนทางปัญญาแก่เยาวชน มุ่งสร้างสะพานสานสัมพันธ์ความรู้สึกผู้คนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ กับผู้คนทั้งประเทศ เพื่อร้อยรัดความรู้สึกดีๆ เสนอชุดข้อมูลความจริงที่สะท้อนสัมพันธภาพอันดีงามของผู้คนต่างชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ เชิญร่วมสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารหัวใจเดียวกัน รายเดือน

อัตราค่าสมาชิก ๘๐๐ บาท/๑๒ ฉบับ (ราคาเต็ม ๙๖๐ บาท, จำหน่ายฉบับละ ๘๐ บาท)

หรือ ร่วมส่งเสริมทุนทางปัญญาสู่เยาวชน กับโครงการผ้าป่า/ซากาตหนังสือ

สมทบทุน ๑,๐๐๐ บาท จะได้รับหนังสือ โปสการ์ด สมุดบันทึก ฯลฯ รวมมูลค่า ๒,๐๖๐ บาท

ประกอบด้วย

๑.หนังสือรวมบทกวีและภาพถ่ายชายแดนใต้ ?หัวใจเดียวกัน? มูลค่า ๒๑๐ บาท

๒.หนังสือสารคดี ?สายฝนเหนือปากน้ำบางนรา? มูลค่า ๒๓๐ บาท

๓.หนังสือสารคดี ?ใต้ความทรงจำ? มูลค่า ๒๑๐ บาท

๔.หนังสือรวมบทความ ?เกาะติดวิกฤตไฟใต้? มูลค่า ๒๑๐ บาท

๕.โปสการ์ด ?ใต้ความทรงจำ? ๑ ชุด (๑๒ ภาพ) มูลค่า ๙๐ บาท

๖.สมุดบันทึกหัวใจเดียวกัน ๒ เล่ม ๑๕๐ บาท

๗.สมาชิกนิตยสารหัวใจเดียวกัน (๑๒ ฉบับ)

๘.สิทธิพิเศษอื่นๆ ในการร่วมกิจกรรมของสำนักหัวใจเดียวกัน

สนใจติดต่อ : ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ๐๘๙-๘๑๒-๘๔๗๒

ธนาคม พจนาพิทักษ์ ๐๘๙-๗๘๒-๓๕๓๒

ชวิน ถวัลย์ภิยโย ๐๘๑-๔๕๐-๔๕๓๐

ปลายมนัส ลิ้มสุวรรณ ๐๘๗-๓๓๗-๓๗๔๙

กฤษณา โกศลภิรมย์ชาติ ๐๘๖-๓๒๒-๗๗๐๓

หมายเหตุ :

๑.เนื้อหา สาระและภาพถ่ายในนิตยสารฉบับนี้ มุ่งจัดทำเพื่อก่อให้เกิดความรักและสันติสุขในทุกพื้นที่ของโลก เราจึงยินดีให้ทุกท่าน ทุกองค์กร สามารถนำไปใช้ เผยแพร่ และอ้างอิงได้โดยเสรี โดยโปรดระบุที่มาว่า ?จากนิตยสารหัวใจเดียวกัน?

๒.ด้วยอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาเพื่อขออนุญาตจดทะเบียนจัดตั้งเป็น ?มูลนิธิหัวใจเดียวกัน? ระหว่างนี้สำนักหัวใจเดียวกันจึงใช้บัญชีธนาคารในนามบุคคลเป็นการชั่วคราว

ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เลขที่บัญชี ๗๒๐-๒-๗๘๙๓๒-๘

กฤษณา โกศลภิรมย์ชาติ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาพุทธมณฑลสาย ๔ เลขที่บัญชี ๒๖๑-๒-๖๑๐๖๔-๓

nainut