วันเดียวก็เที่ยวได้ ชมทุ่งดอกกระเจียว อ.ช ป่าหินงาม วันเสาร์ที่ 14 ก.ค 55 ค่ะ  (อ่าน 1639 ครั้ง)

ออฟไลน์ tiya

  • เพื่อนรัก
  • *****
  • กระทู้: 189

กรุงเทพ - ชัยภูมิ - อช.ป่าหินงาม - วัดเขาประตูชุมพล - ไร่องุ่น - ลพบุรี - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - สระบุรี - กรุงเทพฯ


05.00 น.    พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม คาเท๊ก วิภาวดีขาเข้า ใกล้กับตึกชินวัต 3
07.00 น.    แวะทานข้าวเช้าระหว่างทาง ( 1)
09.00 น. เดินทางถึง จ.ชัยภูมิ นำท่านท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อุทยานที่มีดินดอกกระเจียวอยู่เป็นจำนวนมาก   นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถรางนำเที่ยวของทางอุทยานเพื่อเข้าชม ทุ่งดอกกระเจียว  หรือ ทุ่งบัวสวรรค์    อิสระเดินเล่น เก็บภาพความประทับใจ  เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านต่อรถไปยังจุดต่อไป คือ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย  เป็นแนวหน้าผาซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสาน จากจุดชมวิวสุดแผ่นดินนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์สันเขาสลับซับซ้อน และสัมผัสกับสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน จากนั้นนำท่านเดินกลับตามแนวเส้นทางชมธรรมชาติ เพื่อกลับไปขึ้นรถรางเที่ยว  ป่าหินงาม ชมเสาหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของลมมาเป็นเวลานานนับล้านปีจนกลายเป็นรูปทรงต่างๆสวยงาม อาทิ หินรูปถ้วยฟุตบอลโลก หินตะปู หิน รูปเรดาห์ หินรูปปราสาทโบราณ หินรูปสัตว์ต่างๆ ฯลฯ  อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
13.00 น.   หลังอาหารนำท่านไปยัง วัดเขาประตูชุมพล นมัสการพระประธานในอุโบสถ และชมรอบๆบริเวณวัดประกอบด้วยศาลาปฏิบัติธรรม หอระฆังสูงตระหง่าน และลานหินที่มีโขดหินน้อยใหญ่มากมาย
 
13.30 น.     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ไร่องุ่นเทพสถิตย์ 
16.30 น.      เดินทางถึง จ.ลพบุรี นำชม เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนที่พระราชทานชื่อโดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย นำท่านชม จุดชมวิวสันเขื่อนซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งลุ่มน้ำป่าสัก เป็นแหล่งความรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกจัดทำโดยชาวบ้านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเมล็ดทานตะวัน น้ำผึ้ง ฯลฯ  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ จ.สระบุรี

18.00 น.   ถึง จ.สระบุรี แวะให้ท่านรับประทานอาหารเย็น ( มื้อนี้รับประทานตามอัธยาศัย ) หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง  สินค้าขึ้นชื่อของสระบุรี  เสร็จแล้วนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ กทม.
21.00 น.     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทริปนี้ เป็นรายการเที่ยว ไปเช้า - เย็นกลับ  ราคา 1500  พร้อมอาหาร 2 มื้อ รวม
ค่ารถ น้ำมัน  อาหาร  ค่าธรรมเนียม ค่ารถท้องถิ่น  ประกันการเดินทาง

สนใจโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่  พี่ติยา  081-6953564 สนใจร่วมทริปเดินทาง  โอนเงินมัดจำ ท่านล่ะ 700 บาท หรือ โอนเต็มจำนวน ได้ที่  บ/ช น.ส รัตติยา  เพชรคง   2300578131 ธ. กรุงเทพ สาขา โชคชัย 4 ออมทรัพย์  โอนแล้วแฟ๊กสลิปยืนยันได้ที่
02-9512179  หรือ เมล tiya_04@hotmail.com

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  พี่ติยา  081-6953564